บริษัท ไป่ตู้ อินเตอร์เนชั่นแนล ไซ แอนด์ เทคโนโลยี (เสินเจิ้น) จำกัด ("ไป่ตู้") มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง ซึ่งมาตรฐานในเรื่องความเป็นส่วนตัวนั้นอาจจะไม่เท่ากับมาตรฐานในเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับในประเทศของผู้ใช้งาน เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างยิ่งยวดและให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า "นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ได้ระบุถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไป่ตู้แอนตี้ไวรัส ("ผลิตภัณฑ์") วิธีการใช้งานข้อมูลนี้ตลอดจนบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ด้วย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังระบุถึงมาตรการอีกมากมายที่เราใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่ท่านได้แบ่งปันไว้กับเรา

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ bav@baidu.com อย่างไรก็ดี พึงระลึกว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ครอบคลุมอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจึงไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุมัติจากไป่ตู้ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งใดของบุคคลภายนอก ดังนั้น ไป่ตู้จึงสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกก่อนจะเริ่มใช้

 

1. ประเภทของข้อมูลผู้ใช้ที่เราเก็บรวบรวม

เพื่อปรับปรุงการใช้งานไป่ตู้ แอนตี้ไวรัสของท่านให้ดีขึ้นและเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน เราอาจเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นและการอำนวยความสะดวก ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ผู้ใช้อาจประสบในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ จึงทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้ ไป่ตู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรักษาจะถูกนำไปใช้โดยไม่เปิดเผยที่มาและจะถูกนำเข้ารหัสเพื่อประกันความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว

เกี่ยวกับฟีเจอร์พิเศษ (special features) ของผลิตภัณฑ์ เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้อนุญาตให้ไป่ตู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ยื่นเพื่อการสมัครเข้าใช้กับไป่ตู้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งมาก่อนหน้านี้ อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อทำการแจ้งการอัพเกรดซอฟต์แวร์แก่ผู้ใช้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ที่ได้ติดตั้งมาก่อนหน้านี้ อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อการให้บริการคลาวด์ แอนตี้ไวรัส และให้มั่นใจว่าประมวลผลและคำสั่งของเซิร์ฟเวอร์เป็นไปอย่างเหมาะสม

ข้อมูลการติดตั้งซอฟต์แวร์ ไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส การลงทะเบียนเริ่มใช้งาน และการถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าว อาจถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และจัดให้มีฟีเจอร์และบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้ใช้

สถานะของการปฏิบัติการและข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบันทึกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่แสดงไว้อย่างชัดเจนและแม่นยำในเซิร์ฟเวอร์ของไป่ตู้ อาทิเช่น ข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ ข้อมูลการขออัพเกรดซอฟต์แวร์ ข้อมูลการร้องขอของผู้ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ เป็นต้น และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการของ ไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส ซึ่งรวมถึง

(1) ข้อมูลระบบของผู้ใช้ รายการตัวปรับแต่งระบบ (msconfig) รายการซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงานอยู่ (service list) รุ่นของระบบปฏิบัติการ รุ่นของเบราว์เซอร์(browser) หมายเลขเฉพาะของการ์ดเครือข่าย (mac address of the network card) หมายเลขประจำเครื่องของฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำ โครงสร้างระบบ (32/64)

(2) ข้อมูลลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การใช้งานรายวัน ฯลฯ

(3) ข้อมูลในส่วนฟีเจอร์ที่ใช้และปุ่มที่ผู้ใช้กดคลิก

(4) ไฟล์ที่สั่งให้ซอฟต์แวร์เริ่มต้นทำงานได้ในหลายสถาปัตยกรรม (ไฟล์ exe, dll, sys) จากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และที่อยู่ของไฟล์ที่สั่งให้ซอฟต์แวร์เริ่มต้นทำงานได้ในหลายสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างเช่น หากมีการสร้างไฟล์ gtapi.dll ขึ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์แอนติไวรัสของไป่ตู้จะทำการอัพโหลดไฟล์นี้และที่อยู่ (C:\Users\renzhijie\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_20\gtapi.dll) เข้าไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของไป่ตู้เพื่อทำการตรวจสอบ

รูปแบบของไฟล์ที่สั่งให้ซอฟต์แวร์เริ่มต้นทำงานได้ในหลายสถาปัตยกรรม (Portable Executable Format) ได้แก่รูปแบบของไฟล์ที่สั่งให้ซอฟต์แวร์เริ่มต้นทำงานต่างๆ รหัสคำสั่งสำหรับให้คอมพิวเตอร์อ่าน (object code) ไฟล์ DLLs FON Font และไฟล์อื่นๆ ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ 32 บิตและ 64 บิต โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable

(5) URL ที่ผู้ใช้ได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อเป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของ URL ที่ผู้ใช้ได้เข้าเยี่ยมชมดังกล่าว เช่น ผู้ใช้ได้เข้าเยี่ยมชม http://www.google.com ผ่านทางเบราว์เซอร์ ผลิตภัณฑ์แอนติไวรัสของไป่ตู้จะทำการอัพโหลด URL นี้เข้าไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของไป่ตู้

(6) คำสำคัญ (keywords) ที่ผู้ใช้ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลใดๆ

(7) ผลการค้นหา (search results)

 

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ไป่ตู้:ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนและติดตั้งบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้ เพื่อเข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเรา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้วย โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์นั้นๆ หากท่านไม่มีบัญชีไป่ตู้ ระบบอาจนำท่านไปสู่การดำเนินขั้นตอนลงทะเบียนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และสร้างบัญชีไป่ตู้ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของเราได้

เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ไป่ตู้ ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ไป่ตู้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อการให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของซอฟต์แวร์ หรือบริการอัพเกรด

เพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

• เพื่อการปรับปรุงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ (นั่นคือ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาที่ท่านประสบในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานและความปลอดภัยของซอฟต์แวร์หรือบริการได้)

• เพื่อส่งคำบอกกล่าวและให้ข้อมูลด้านการบริการของไป่ตู้แก่ผู้ใช้

เพื่อร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อให้บริการด้านเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้ และบุคคลภายนอกเหล่านี้ตกลงที่จะรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นเดียวกันกับไป่ตู้

เพื่อวิเคราะห์และสร้างข้อมูลทางสถิติจากฐานข้อมูลผู้ใช้ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และ

เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้และปรับปรุงลักษณะการปฎิบัติงานของซอฟต์แวร์และบริการด้วยวิธีอื่น

• แผนพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า ถ้าท่านเข้าร่วมในแผนพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไป่ตู้ ไป่ตู้จะรวบรวมสถิติการใช้งานแต่ละผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้ของท่าน สถิติเหล่านี้โดยทั่วไปจะรวมถึงการติดตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการใช้ในแต่ละลักษณะการปฎิบัติงาน ภายหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ไป่ตู้จะสามารถพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้ได้และสามารถให้บริการความปลอดภัยแก่ท่านได้มากขึ้น เราเก็บค่าสถิติดังกล่าวเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไป่ตู้เท่านั้น ซึ่งค่าสถิตินั้นจะไม่รวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ

• ผลตอบรับ ในปัจจุบันเมื่อท่านติดต่อกับไป่ตู้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใด เราอาจทำการบันทึกข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่ท่านอาจมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านตกลงที่จะรับข้อมูลการปรับปรุงรุ่นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุทางการตลาดใดๆของไป่ตู้ เราอาจใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ของท่านเพื่อส่งข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร หรือข้อมูลการตลาดไปให้ท่าน อย่างไรก็ดี ท่านอาจยกเลิกการติดต่อด้วยช่องทางการสื่อสารนี้ ณ เวลาใดก็ได้

 

3. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราทำงานหนักเพื่อปกป้องไป่ตู้และผู้ใช้ของเราเพื่อมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูล เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือทำลายข้อมูลของผู้ใช้ได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้จะได้รับการคุ้มครองและปกป้อง วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยหลักของเรามีดังต่อไปนี้

เราใช้โปรโตคอล SSL หรือระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer ที่ต้องทำการเข้ารหัสข้อมูลที่เราได้รับเป็นจำนวนมากก่อนทำการส่งผ่าน

ก่อนการโหลดข้อมูลไปยังศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ของไป่ตู้ เราจะทำการเข้ารหัสในข้อมูลนั้นด้วยวิธีการเข้ารหัสที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม รวมทั้งใช้ฟังก์ชั่นสร้างไดเจสต์ MD5 และ SHA 1

เราตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บและทำจัดการเก็บและการประมวลผลข้อมูลนั้นอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเมื่อเราเห็นว่าควรนำมาตรการนั้นมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต และ

เราเข้มงวดในการห้ามมิให้บุคคลอื่นใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่พนักงานของไป่ตู้และผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติจากไป่ตู้ รวมทั้งตัวแทนที่ให้บริการแก่เราและผู้ใช้บริการของเรา หากบุคลากรภายในหรือบุคลากรภายนอกไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ว่าด้วยการรักษาความลับ บุคคลเหล่านั้นจะถูกดำเนินมาตรการทางวินัย และ/หรือเลิกสัญญา

 

4. การแบ่งปันข้อมูล

ไป่ตู้ได้นำกระบวนการเฉพาะมาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ เราไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคล ภายนอก เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

เมื่อเป็นการเรียกร้องโดยกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐโดยอาศัยอำนาจทางกฎหมาย

เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้และสาธารณชนทั่วไปก่อนหรือระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน

เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า สิทธิบัตร และสิทธิตามกฎหมายหรือผลประโยชน์อื่นๆ ของไป่ตู้

เมื่อผู้ใช้ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

หากไป่ตู้เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ใดๆ เราจะยังคงรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป และจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหากการควบรวมกิจการ การครอบงำกิจการ หรือการขายสินทรัพย์นั้นอาจส่งผลต่อการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้บริการหรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอกอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคลภายนอก ผู้ใช้ต้องอ่านและรับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของบุคคลภายนอก ไป่ตู้ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดแก่ผู้ใช้อันเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้แก่ไป่ตู้หรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบางประเภทของไป่ตู้โดยการปรับแต่งการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลใหม่ นอกจากนี้ ผู้ใช้อาจเข้าใช้ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และคัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง bav@baidu.com  อย่างไรก็ตาม ไป่ตู้ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความผิดปกติของคุณลักษณะเด่นใดๆ ของสินค้าหรือบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ไป่ตู้

แผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส คลาวด์

หากผู้ใช้เลือกเข้าร่วมแผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส คลาวด์ คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีไฟล์หรือโปรแกรมใดๆ ที่น่าสงสัยที่แบ่งปันลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมกับไวรัส หากพบไฟล์หรือโปรแกรมน่าสงสัย ซอร์ฟแวร์นี้จะส่งไฟล์หรือ fingerprint ของโปรแกรมนั้นไปยัง ไป่ตู้ คลาวด์ เควรี เซิร์ฟเวอร์ (Baidu cloud query server) เพื่อพิจารณาว่าจะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือไม่ หากเซิร์ฟเวอร์ตรวจพบว่าไฟล์หรือโปรแกรมนั้นไม่เข้าคู่กันได้กับที่ปรากฎอยู่ในเซอร์เวอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมนั้นจะถูกอัพโหลดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ การอัพโหลดจะเกิดขึ้นเมื่อไฟล์หรือโปรแกรมนั้นแสดงลักษณะหรือพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่าจะเป็นไวรัสเท่านั้น และหากไป่ตู้ คลาวด์ เควรี เซิร์ฟเวอร์ ไม่มีตัวอย่างที่ตรงกันที่มีอยู่ก่อน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ไม่แสดงพฤติกรรมหรือลักษณะใดๆ คล้ายไวรัสจะไม่ถูกอัพโหลด ไฟล์หรือโปรแกรมที่กำหนดไว้เพื่ออัพโหลดจะไม่มีการระบุข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ ไฟล์หรือโปรแกรมนั้นจะถูกใช้เพียงเพื่อวิเคราะห์ไวรัสที่อาจเป็นไปได้เท่านั้น ในหน้าต่าง "การตั้งค่า" ของซอฟต์แวร์ แอนตี้ไวรัส ไป่ตู้ ผู้ใช้อาจทำการยกเลิกตัวเลือกที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองเพื่อยุติการเชื่อมต่อกับแผนรักษาความปลอดภัยไป่ตู้ แอนตี้ไวรัส คลาวด์

 

5. ความรับผิดและการปฏิเสธความรับผิด

ผู้ใช้รับทราบว่าไป่ตู้จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมทางธุรกิจเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความถูกต้องของผู้ใช้ทรัพยากรและการสื่อสารของผลิตภัณฑ์ แต่โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าไป่ตู้ไม่สามารถให้การรับรองหรือการรับประกันอย่างเป็นทางการใดๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดได้

ผู้ใช้ต้องตระหนักว่าเพื่อการปกป้องความเป็นอิสระในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของไป่ตู้นั้น ไป่ตู้สงวนสิทธิในการทำการดัดแปลงแก้ไขหรือยุติการให้อนุญาตใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุผลทางเทคนิค หากเป็นไปได้ การดัดแปลงแก้ไขหรือการยกเลิกการให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวในอนาคตอาจมีการประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของไป่ตู้

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และป้องกันไป่ตู้และหุ้นส่วนรวมทั้งบริษัทในเครือของไป่ตู้ จากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาโดยตรงหรือโดยบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย (รวมทั้งค่าธรรมเนียมวิชาชีพทนายความ) ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำผิดหรือการฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเฉพาะของผู้ใช้ ไป่ตู้ขอสงวนสิทธิในการใช้มาตรการใดๆ ที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเลิกการอนุญาตให้ใช้ การยุติการให้บริการ การจำกัดการใช้ซอฟแวร์ และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด แต่เราไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้โดยสมบูรณ์กับระบบของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ทั้งหมด หรือไม่สามารถรับประกันการปราศจากข้อบกพร่องทั้งหมด ในกรณีที่เกิดความไม่สอดคล้องหรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้สามารถติดต่อสายด่วนผู้สนับสนุนทางเทคนิคของไป่ตู้ เพื่อรายงานสถานการณ์ดังกล่าวและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญของเราได้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ผู้ใช้สามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์ได้

ตราบเท่าที่จะสามารถทำได้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ ไป่ตู้ปฏิเสธความรับผิดในค่าเสียหายหรือความเสี่ยงใดๆ อันเป็นผลจากการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานได้ของซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ และ/หรือความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่นใด

ไป่ตู้ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกอันเกิดจากความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด

หากค่าเสียหายที่เกิดแก่ไป่ตู้นั้นเกิดจากการกระทำการฝ่าฝืนของผู้ใช้ต่อเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ไป่ตู้มีสิทธิที่จะใช้มาตรการอันเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเลิกการอนุญาตให้ใช้ การยุติการให้บริการ การจำกัดการใช้ซอฟแวร์ และ/หรือการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ต้องการให้ไป่ตู้เก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ท่าน เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการของเรา เพื่อพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีและบริการของเรา กรุณาติดต่อเราที่ bav@baidu.com โปรดทราบว่า เมื่อท่านได้เลือกที่จะไม่ให้ไป่ตู้เก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านยังอาจได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโฆษณาต่างๆ เกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไป่ตู้ต่อไป แต่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะมิได้มีการปรับให้เหมาะสมกับความชอบส่วนบุคคลและการใช้งานที่อิงจากข้อมูลที่ไป่ตู้เก็บรวบรวม

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย