Submit | Feedback

เราจะวิเคราะห์ไฟล์ที่คุณส่งมาอย่างรวดเร็ว และตอบกลับคุณเร็วๆนี้.

เพิ่มไฟล์
รองรับไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า 20 MB.
loading

ผลลัพธ์:

หากไฟล์น่าสงสัยมีมัลแวร์ใหม่ที่เรายังระบุไม่ได้ในขณะนี้ เราจะอัพเดตฐานข้อมูลไวรัสของเรา

หลังจากนั้นเราจะสามารถตรวจจับและกำจัดมัลแวร์ออกไป หากทำได้ในทางเทคนิค

ผลลัพธ์ที่ผิด:

หากคุณคิดว่าตัวสแกนของเราตรวจจับไฟล์ที่ปลอดภัยไปโดยผิดพลาด โปรดเลือกตัวเลือก "อาจเป็นผลลัพธ์ที่ผิด" จากด้านบน โปรดจำไว้ว่าไฟล์ที่น่าสงสัยและผลลัพธ์ที่ผิดต้องอัพโหลดแยกกัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแสกนไฟล์เวอร์ชั่นล่าสุดของเรายังคงตรวจจับไฟล์

ส่งทางอีเมล:

สามารถเลือกส่งไฟล์ต้องสงสัยทางอีเมลไปที่ bav@baidu.com โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรมบีบอัดไฟล์ เช่น 7-Zip หรือ WinRAR เนื่องจากอีเมลเกทเวย์บางแห่งติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้ คุณจึงควรใส่รหัสผ่านไฟล์ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแตกไฟล์โดยไม่ตั้งใจ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งรหัสผ่านเอาไว้

โปรดจำไว้ว่าต้องอัพโหลดผลลัพธ์ที่ผิดผ่านทางอินเทอร์เฟซบนหน้าเว็บ และทำเครื่องหมายว่าเป็นผลลัพธ์ที่ผิด